ĐẶC BIỆT 99872
GIẢI NHẤT 54324
GIẢI NHÌ 62621 44191
GIẢI BA 40549 39812 48472
76585 84821 55559
GIẢI TƯ 6798 8418 1947 8353
GIẢI NĂM 7816 9197 3797
2602 4329 2707
GIẢI SÁU 022 480 497
GIẢI BẢY 14 64 39 69
Đầu đuôi Loto
Đầu LOTO
0 2 7
1 2 4 6 8
2 1 1 2 4 9
3 9
4 7 9
5 3 9
6 4 9
7 2 2
8 0 5
9 1 7 7 7 8
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 31/05/2018)
ĐẶC BIỆT 93554
GIẢI NHẤT 26591
GIẢI NHÌ 49386 21230
GIẢI BA 42605 19398 46224
26882 80612 60747
GIẢI TƯ 8868 1570 7367 9312
GIẢI NĂM 8036 5561 1637
0249 2985 7321
GIẢI SÁU 411 990 425
GIẢI BẢY 38 69 24 54
Đầu LOTO
0 5
1 1 2 2
2 1 4 4 5
3 0 6 7 8
4 7 9
5 4 4
6 1 7 8 9
7 0
8 2 5 6
9 0 1 8
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 30/05/2018)
ĐẶC BIỆT 43163
GIẢI NHẤT 33920
GIẢI NHÌ 75186 47672
GIẢI BA 92942 27912 02509
05676 74836 73981
GIẢI TƯ 9135 2568 7826 5008
GIẢI NĂM 5713 2679 4610
0593 6819 1630
GIẢI SÁU 262 011 414
GIẢI BẢY 77 40 64 28
Đầu LOTO
0 8 9
1 0 1 2 3 4 9
2 0 6 8
3 0 5 6
4 0 2
5
6 2 3 4 8
7 2 6 7 9
8 1 6
9 3
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 29/05/2018)
ĐẶC BIỆT 26997
GIẢI NHẤT 04205
GIẢI NHÌ 70919 61560
GIẢI BA 39455 68805 35240
45918 39659 47978
GIẢI TƯ 2430 1950 6705 1921
GIẢI NĂM 8046 2885 8907
6897 5238 9866
GIẢI SÁU 790 263 419
GIẢI BẢY 74 99 12 80
Đầu LOTO
0 5 5 5 7
1 2 8 9 9
2 1
3 0 8
4 0 6
5 0 5 9
6 0 3 6
7 4 8
8 0 5
9 0 7 7 9
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 28/05/2018)
ĐẶC BIỆT 44938
GIẢI NHẤT 04780
GIẢI NHÌ 80423 36967
GIẢI BA 41762 41421 50819
65964 18197 67973
GIẢI TƯ 4754 5184 9197 4162
GIẢI NĂM 4191 3901 6791
2752 4568 2106
GIẢI SÁU 628 205 271
GIẢI BẢY 23 10 86 61
Đầu LOTO
0 1 5 6
1 0 9
2 1 3 3 8
3 8
4
5 2 4
6 1 2 2 4 7 8
7 1 3
8 0 4 6
9 1 1 7 7
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC