ĐẶC BIỆT 75644
GIẢI NHẤT 57606
GIẢI NHÌ 63674 36148
GIẢI BA 86656 34794 59282
08413 50512 35447
GIẢI TƯ 3119 8670 9021 1453
GIẢI NĂM 9874 4041 5134
6010 3175 9653
GIẢI SÁU 926 153 257
GIẢI BẢY 85 82 39 55
Đầu đuôi Loto
Đầu LOTO
0 6
1 0 2 3 9
2 1 6
3 4 9
4 1 4 7 8
5 3 3 3 5 6 7
6
7 0 4 4 5
8 2 2 5
9 4
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 01/10/2018)
ĐẶC BIỆT 29665
GIẢI NHẤT 98527
GIẢI NHÌ 63140 87660
GIẢI BA 23673 58241 72142
72330 44295 98541
GIẢI TƯ 5762 5474 4596 9590
GIẢI NĂM 7492 4216 1493
4247 0993 5481
GIẢI SÁU 398 244 570
GIẢI BẢY 36 16 22 02
Đầu LOTO
0 2
1 6 6
2 2 7
3 0 6
4 0 1 1 2 4 7
5
6 0 2 5
7 0 3 4
8 1
9 0 2 3 3 5 6 8
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 30/09/2018)
ĐẶC BIỆT 68455
GIẢI NHẤT 71702
GIẢI NHÌ 21635 80267
GIẢI BA 10913 30519 43767
43660 39872 44129
GIẢI TƯ 7747 6307 1236 8129
GIẢI NĂM 7797 2514 3675
9242 7572 0525
GIẢI SÁU 156 230 899
GIẢI BẢY 53 80 08 70
Đầu LOTO
0 2 7 8
1 3 4 9
2 5 9 9
3 0 5 6
4 2 7
5 3 5 6
6 0 7 7
7 0 2 2 5
8 0
9 7 9
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 29/09/2018)
ĐẶC BIỆT 08030
GIẢI NHẤT 38852
GIẢI NHÌ 56136 06754
GIẢI BA 21710 74178 38100
56798 20425 37888
GIẢI TƯ 9110 4243 2653 8836
GIẢI NĂM 8285 4962 3660
6077 2008 9786
GIẢI SÁU 099 733 521
GIẢI BẢY 66 40 07 33
Đầu LOTO
0 0 7 8
1 0 0
2 1 5
3 0 3 3 6 6
4 0 3
5 2 3 4
6 0 2 6
7 7 8
8 5 6 8
9 8 9
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
KQ Xổ Số Miền Bắc (ngày 28/09/2018)
ĐẶC BIỆT 79356
GIẢI NHẤT 52734
GIẢI NHÌ 90892 93815
GIẢI BA 05490 57557 19697
57025 63011 12902
GIẢI TƯ 2298 4737 8180 8424
GIẢI NĂM 2685 2756 0492
9105 5170 6907
GIẢI SÁU 620 158 866
GIẢI BẢY 32 96 68 67
Đầu LOTO
0 2 5 7
1 1 5
2 0 4 5
3 2 4 7
4
5 6 6 7 8
6 6 7 8
7 0
8 0 5
9 0 2 2 6 7 8
Nhận KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
Trực tiếp KQXS Miền Bắc hàng ngày: Soạn X3 MB gửi 8085
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC