DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 34
Giải bảy 835 322
Giải sáu 7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm 9828 2798
Giải tư 96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba 51692
63643
04809
31945
Giải nhì 13462 10396
Giải nhất 19395 84403
Đặc biệt 475403 341844
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 1 3 8 0 3 9
1 0 9
2 7 8 9 0 2 7
3 5 4
4 1 3 1 4 5
5 0 5 5
6 2 8
7 7 0 5 5 9
8
9 2 5 6 8 8
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 05/11/2018
DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 34
Giải bảy 835 322
Giải sáu 7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm 9828 2798
Giải tư 96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba 51692
63643
04809
31945
Giải nhì 13462 10396
Giải nhất 19395 84403
Đặc biệt 475403 341844
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 1 3 8 0 3 9
1 0 9
2 7 8 9 0 2 7
3 5 4
4 1 3 1 4 5
5 0 5 5
6 2 8
7 7 0 5 5 9
8
9 2 5 6 8 8
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 04/11/2018
DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 34
Giải bảy 835 322
Giải sáu 7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm 9828 2798
Giải tư 96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba 51692
63643
04809
31945
Giải nhì 13462 10396
Giải nhất 19395 84403
Đặc biệt 475403 341844
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 1 3 8 0 3 9
1 0 9
2 7 8 9 0 2 7
3 5 4
4 1 3 1 4 5
5 0 5 5
6 2 8
7 7 0 5 5 9
8
9 2 5 6 8 8
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 03/11/2018
DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 34
Giải bảy 835 322
Giải sáu 7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm 9828 2798
Giải tư 96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba 51692
63643
04809
31945
Giải nhì 13462 10396
Giải nhất 19395 84403
Đặc biệt 475403 341844
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 1 3 8 0 3 9
1 0 9
2 7 8 9 0 2 7
3 5 4
4 1 3 1 4 5
5 0 5 5
6 2 8
7 7 0 5 5 9
8
9 2 5 6 8 8
KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 02/11/2018
DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 34
Giải bảy 835 322
Giải sáu 7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm 9828 2798
Giải tư 96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba 51692
63643
04809
31945
Giải nhì 13462 10396
Giải nhất 19395 84403
Đặc biệt 475403 341844
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 1 3 8 0 3 9
1 0 9
2 7 8 9 0 2 7
3 5 4
4 1 3 1 4 5
5 0 5 5
6 2 8
7 7 0 5 5 9
8
9 2 5 6 8 8
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 01/11/2018
DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 34
Giải bảy 835 322
Giải sáu 7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm 9828 2798
Giải tư 96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba 51692
63643
04809
31945
Giải nhì 13462 10396
Giải nhất 19395 84403
Đặc biệt 475403 341844
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 1 3 8 0 3 9
1 0 9
2 7 8 9 0 2 7
3 5 4
4 1 3 1 4 5
5 0 5 5
6 2 8
7 7 0 5 5 9
8
9 2 5 6 8 8
KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 31/10/2018
DakLak Quảng Nam
Giải tám 27 34
Giải bảy 835 322
Giải sáu 7810
8601
8077
4700
1355
4620
Giải năm 9828 2798
Giải tư 96268
45519
57008
90441
00755
67929
40650
75127
72070
36779
42441
04475
96998
16375
Giải ba 51692
63643
04809
31945
Giải nhì 13462 10396
Giải nhất 19395 84403
Đặc biệt 475403 341844
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 1 3 8 0 3 9
1 0 9
2 7 8 9 0 2 7
3 5 4
4 1 3 1 4 5
5 0 5 5
6 2 8
7 7 0 5 5 9
8
9 2 5 6 8 8
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC