Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 88
Giải bảy 142 839
Giải sáu 1853
1700
3055
9536
7376
7020
Giải năm 7510 8095
Giải tư 09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
Giải ba 71447
75779
47020
94018
Giải nhì 61975 32553
Giải nhất 46242 18771
Đặc biệt 680039 068496
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0
1 0 6 7 8
2 0 0 7
3 8 9 6 9 9
4 2 2 7 8 0 1 5 8
5 3 5 5 3
6
7 5 9 1 4 6
8 3 8
9 4 5 5 6
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 07/06/2018
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 88
Giải bảy 142 839
Giải sáu 1853
1700
3055
9536
7376
7020
Giải năm 7510 8095
Giải tư 09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
Giải ba 71447
75779
47020
94018
Giải nhì 61975 32553
Giải nhất 46242 18771
Đặc biệt 680039 068496
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0
1 0 6 7 8
2 0 0 7
3 8 9 6 9 9
4 2 2 7 8 0 1 5 8
5 3 5 5 3
6
7 5 9 1 4 6
8 3 8
9 4 5 5 6
KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 06/06/2018
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 88
Giải bảy 142 839
Giải sáu 1853
1700
3055
9536
7376
7020
Giải năm 7510 8095
Giải tư 09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
Giải ba 71447
75779
47020
94018
Giải nhì 61975 32553
Giải nhất 46242 18771
Đặc biệt 680039 068496
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0
1 0 6 7 8
2 0 0 7
3 8 9 6 9 9
4 2 2 7 8 0 1 5 8
5 3 5 5 3
6
7 5 9 1 4 6
8 3 8
9 4 5 5 6
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 05/06/2018
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 88
Giải bảy 142 839
Giải sáu 1853
1700
3055
9536
7376
7020
Giải năm 7510 8095
Giải tư 09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
Giải ba 71447
75779
47020
94018
Giải nhì 61975 32553
Giải nhất 46242 18771
Đặc biệt 680039 068496
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0
1 0 6 7 8
2 0 0 7
3 8 9 6 9 9
4 2 2 7 8 0 1 5 8
5 3 5 5 3
6
7 5 9 1 4 6
8 3 8
9 4 5 5 6
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 04/06/2018
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 88
Giải bảy 142 839
Giải sáu 1853
1700
3055
9536
7376
7020
Giải năm 7510 8095
Giải tư 09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
Giải ba 71447
75779
47020
94018
Giải nhì 61975 32553
Giải nhất 46242 18771
Đặc biệt 680039 068496
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0
1 0 6 7 8
2 0 0 7
3 8 9 6 9 9
4 2 2 7 8 0 1 5 8
5 3 5 5 3
6
7 5 9 1 4 6
8 3 8
9 4 5 5 6
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 03/06/2018
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 88
Giải bảy 142 839
Giải sáu 1853
1700
3055
9536
7376
7020
Giải năm 7510 8095
Giải tư 09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
Giải ba 71447
75779
47020
94018
Giải nhì 61975 32553
Giải nhất 46242 18771
Đặc biệt 680039 068496
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0
1 0 6 7 8
2 0 0 7
3 8 9 6 9 9
4 2 2 7 8 0 1 5 8
5 3 5 5 3
6
7 5 9 1 4 6
8 3 8
9 4 5 5 6
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 02/06/2018
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 16 88
Giải bảy 142 839
Giải sáu 1853
1700
3055
9536
7376
7020
Giải năm 7510 8095
Giải tư 09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
Giải ba 71447
75779
47020
94018
Giải nhì 61975 32553
Giải nhất 46242 18771
Đặc biệt 680039 068496
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0
1 0 6 7 8
2 0 0 7
3 8 9 6 9 9
4 2 2 7 8 0 1 5 8
5 3 5 5 3
6
7 5 9 1 4 6
8 3 8
9 4 5 5 6
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC