Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 16
Giải bảy 839 142
Giải sáu 9536
7376
7020
1853
1700
3055
Giải năm 8095 7510
Giải tư 60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
Giải ba 47020
94018
71447
75779
Giải nhì 32553 61975
Giải nhất 18771 46242
Đặc biệt 068496 680039
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 8 0 6 7
2 0 0 7
3 6 9 9 8 9
4 0 1 5 8 2 2 7 8
5 3 3 5 5
6
7 1 4 6 5 9
8 8 3
9 5 6 4 5
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 07/06/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 16
Giải bảy 839 142
Giải sáu 9536
7376
7020
1853
1700
3055
Giải năm 8095 7510
Giải tư 60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
Giải ba 47020
94018
71447
75779
Giải nhì 32553 61975
Giải nhất 18771 46242
Đặc biệt 068496 680039
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 8 0 6 7
2 0 0 7
3 6 9 9 8 9
4 0 1 5 8 2 2 7 8
5 3 3 5 5
6
7 1 4 6 5 9
8 8 3
9 5 6 4 5
KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 06/06/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 16
Giải bảy 839 142
Giải sáu 9536
7376
7020
1853
1700
3055
Giải năm 8095 7510
Giải tư 60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
Giải ba 47020
94018
71447
75779
Giải nhì 32553 61975
Giải nhất 18771 46242
Đặc biệt 068496 680039
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 8 0 6 7
2 0 0 7
3 6 9 9 8 9
4 0 1 5 8 2 2 7 8
5 3 3 5 5
6
7 1 4 6 5 9
8 8 3
9 5 6 4 5
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 05/06/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 16
Giải bảy 839 142
Giải sáu 9536
7376
7020
1853
1700
3055
Giải năm 8095 7510
Giải tư 60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
Giải ba 47020
94018
71447
75779
Giải nhì 32553 61975
Giải nhất 18771 46242
Đặc biệt 068496 680039
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 8 0 6 7
2 0 0 7
3 6 9 9 8 9
4 0 1 5 8 2 2 7 8
5 3 3 5 5
6
7 1 4 6 5 9
8 8 3
9 5 6 4 5
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 04/06/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 16
Giải bảy 839 142
Giải sáu 9536
7376
7020
1853
1700
3055
Giải năm 8095 7510
Giải tư 60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
Giải ba 47020
94018
71447
75779
Giải nhì 32553 61975
Giải nhất 18771 46242
Đặc biệt 068496 680039
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 8 0 6 7
2 0 0 7
3 6 9 9 8 9
4 0 1 5 8 2 2 7 8
5 3 3 5 5
6
7 1 4 6 5 9
8 8 3
9 5 6 4 5
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 03/06/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 16
Giải bảy 839 142
Giải sáu 9536
7376
7020
1853
1700
3055
Giải năm 8095 7510
Giải tư 60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
Giải ba 47020
94018
71447
75779
Giải nhì 32553 61975
Giải nhất 18771 46242
Đặc biệt 068496 680039
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 8 0 6 7
2 0 0 7
3 6 9 9 8 9
4 0 1 5 8 2 2 7 8
5 3 3 5 5
6
7 1 4 6 5 9
8 8 3
9 5 6 4 5
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 02/06/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 88 16
Giải bảy 839 142
Giải sáu 9536
7376
7020
1853
1700
3055
Giải năm 8095 7510
Giải tư 60845
58627
94139
95774
30941
20240
99948
09195
25617
13048
32594
87438
01855
14183
Giải ba 47020
94018
71447
75779
Giải nhì 32553 61975
Giải nhất 18771 46242
Đặc biệt 068496 680039
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 0
1 8 0 6 7
2 0 0 7
3 6 9 9 8 9
4 0 1 5 8 2 2 7 8
5 3 3 5 5
6
7 1 4 6 5 9
8 8 3
9 5 6 4 5
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC