Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3 5 8
4 3 3 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/07/2018
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3 5 8
4 3 3 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 09/07/2018
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3 5 8
4 3 3 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 08/07/2018
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3 5 8
4 3 3 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 07/07/2018
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3 5 8
4 3 3 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 06/07/2018
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3 5 8
4 3 3 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 05/07/2018
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3 5 8
4 3 3 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC