Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 65 37
Giải bảy 376 818
Giải sáu 1346
5804
2263
6790
1868
2206
Giải năm 0340 3188
Giải tư 00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải ba 54295
04593
91597
29228
Giải nhì 63141 42610
Giải nhất 51274 36842
Đặc biệt 867516 721517
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6
1 6 0 7 8
2 3 8
3 4 7
4 0 1 1 5 6 2
5 2 2 1 5
6 3 5 8 9
7 4 6 0 3
8 7 8
9 3 5 9 0 7 7
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/01/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 65 37
Giải bảy 376 818
Giải sáu 1346
5804
2263
6790
1868
2206
Giải năm 0340 3188
Giải tư 00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải ba 54295
04593
91597
29228
Giải nhì 63141 42610
Giải nhất 51274 36842
Đặc biệt 867516 721517
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6
1 6 0 7 8
2 3 8
3 4 7
4 0 1 1 5 6 2
5 2 2 1 5
6 3 5 8 9
7 4 6 0 3
8 7 8
9 3 5 9 0 7 7
KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/01/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 65 37
Giải bảy 376 818
Giải sáu 1346
5804
2263
6790
1868
2206
Giải năm 0340 3188
Giải tư 00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải ba 54295
04593
91597
29228
Giải nhì 63141 42610
Giải nhất 51274 36842
Đặc biệt 867516 721517
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6
1 6 0 7 8
2 3 8
3 4 7
4 0 1 1 5 6 2
5 2 2 1 5
6 3 5 8 9
7 4 6 0 3
8 7 8
9 3 5 9 0 7 7
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 09/01/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 65 37
Giải bảy 376 818
Giải sáu 1346
5804
2263
6790
1868
2206
Giải năm 0340 3188
Giải tư 00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải ba 54295
04593
91597
29228
Giải nhì 63141 42610
Giải nhất 51274 36842
Đặc biệt 867516 721517
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6
1 6 0 7 8
2 3 8
3 4 7
4 0 1 1 5 6 2
5 2 2 1 5
6 3 5 8 9
7 4 6 0 3
8 7 8
9 3 5 9 0 7 7
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 08/01/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 65 37
Giải bảy 376 818
Giải sáu 1346
5804
2263
6790
1868
2206
Giải năm 0340 3188
Giải tư 00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải ba 54295
04593
91597
29228
Giải nhì 63141 42610
Giải nhất 51274 36842
Đặc biệt 867516 721517
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6
1 6 0 7 8
2 3 8
3 4 7
4 0 1 1 5 6 2
5 2 2 1 5
6 3 5 8 9
7 4 6 0 3
8 7 8
9 3 5 9 0 7 7
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 07/01/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 65 37
Giải bảy 376 818
Giải sáu 1346
5804
2263
6790
1868
2206
Giải năm 0340 3188
Giải tư 00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải ba 54295
04593
91597
29228
Giải nhì 63141 42610
Giải nhất 51274 36842
Đặc biệt 867516 721517
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6
1 6 0 7 8
2 3 8
3 4 7
4 0 1 1 5 6 2
5 2 2 1 5
6 3 5 8 9
7 4 6 0 3
8 7 8
9 3 5 9 0 7 7
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 06/01/2018
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 65 37
Giải bảy 376 818
Giải sáu 1346
5804
2263
6790
1868
2206
Giải năm 0340 3188
Giải tư 00299
15241
49223
20245
84434
68552
72852
56551
49773
70770
41587
92597
21269
30555
Giải ba 54295
04593
91597
29228
Giải nhì 63141 42610
Giải nhất 51274 36842
Đặc biệt 867516 721517
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 4 6
1 6 0 7 8
2 3 8
3 4 7
4 0 1 1 5 6 2
5 2 2 1 5
6 3 5 8 9
7 4 6 0 3
8 7 8
9 3 5 9 0 7 7
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC