Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 28 77
Giải bảy 014 240
Giải sáu 1440
7235
7096
3842
8558
0083
Giải năm 4023 1586
Giải tư 13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
Giải ba 99848
22751
38034
35750
Giải nhì 06163 14555
Giải nhất 29647 75109
Đặc biệt 797199 795305
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Kon Tum Khánh Hòa
0 5 9
1 4 5 9
2 3 8 9 3
3 5 6 7 4
4 0 0 0 7 8 0 2
5 1 6 0 5 5 8 9
6 3 3
7 0 7
8 3 6
9 6 9 9
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/01/2018
Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 28 77
Giải bảy 014 240
Giải sáu 1440
7235
7096
3842
8558
0083
Giải năm 4023 1586
Giải tư 13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
Giải ba 99848
22751
38034
35750
Giải nhì 06163 14555
Giải nhất 29647 75109
Đặc biệt 797199 795305
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Kon Tum Khánh Hòa
0 5 9
1 4 5 9
2 3 8 9 3
3 5 6 7 4
4 0 0 0 7 8 0 2
5 1 6 0 5 5 8 9
6 3 3
7 0 7
8 3 6
9 6 9 9
KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/01/2018
Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 28 77
Giải bảy 014 240
Giải sáu 1440
7235
7096
3842
8558
0083
Giải năm 4023 1586
Giải tư 13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
Giải ba 99848
22751
38034
35750
Giải nhì 06163 14555
Giải nhất 29647 75109
Đặc biệt 797199 795305
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Kon Tum Khánh Hòa
0 5 9
1 4 5 9
2 3 8 9 3
3 5 6 7 4
4 0 0 0 7 8 0 2
5 1 6 0 5 5 8 9
6 3 3
7 0 7
8 3 6
9 6 9 9
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/01/2018
Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 28 77
Giải bảy 014 240
Giải sáu 1440
7235
7096
3842
8558
0083
Giải năm 4023 1586
Giải tư 13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
Giải ba 99848
22751
38034
35750
Giải nhì 06163 14555
Giải nhất 29647 75109
Đặc biệt 797199 795305
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Kon Tum Khánh Hòa
0 5 9
1 4 5 9
2 3 8 9 3
3 5 6 7 4
4 0 0 0 7 8 0 2
5 1 6 0 5 5 8 9
6 3 3
7 0 7
8 3 6
9 6 9 9
KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/01/2018
Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 28 77
Giải bảy 014 240
Giải sáu 1440
7235
7096
3842
8558
0083
Giải năm 4023 1586
Giải tư 13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
Giải ba 99848
22751
38034
35750
Giải nhì 06163 14555
Giải nhất 29647 75109
Đặc biệt 797199 795305
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Kon Tum Khánh Hòa
0 5 9
1 4 5 9
2 3 8 9 3
3 5 6 7 4
4 0 0 0 7 8 0 2
5 1 6 0 5 5 8 9
6 3 3
7 0 7
8 3 6
9 6 9 9
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 09/01/2018
Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 28 77
Giải bảy 014 240
Giải sáu 1440
7235
7096
3842
8558
0083
Giải năm 4023 1586
Giải tư 13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
Giải ba 99848
22751
38034
35750
Giải nhì 06163 14555
Giải nhất 29647 75109
Đặc biệt 797199 795305
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Kon Tum Khánh Hòa
0 5 9
1 4 5 9
2 3 8 9 3
3 5 6 7 4
4 0 0 0 7 8 0 2
5 1 6 0 5 5 8 9
6 3 3
7 0 7
8 3 6
9 6 9 9
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 08/01/2018
Kon Tum Khánh Hòa
Giải tám 28 77
Giải bảy 014 240
Giải sáu 1440
7235
7096
3842
8558
0083
Giải năm 4023 1586
Giải tư 13137
10099
56036
67656
71340
28029
49140
84259
81763
41270
46015
73123
37955
03219
Giải ba 99848
22751
38034
35750
Giải nhì 06163 14555
Giải nhất 29647 75109
Đặc biệt 797199 795305
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Kon Tum Khánh Hòa
0 5 9
1 4 5 9
2 3 8 9 3
3 5 6 7 4
4 0 0 0 7 8 0 2
5 1 6 0 5 5 8 9
6 3 3
7 0 7
8 3 6
9 6 9 9
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC