Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3 1 2 4
4 1 6 9 9
5 5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/11/2017
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3 1 2 4
4 1 6 9 9
5 5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
KQXSMT Thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/11/2017
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3 1 2 4
4 1 6 9 9
5 5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/11/2017
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3 1 2 4
4 1 6 9 9
5 5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/11/2017
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3 1 2 4
4 1 6 9 9
5 5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/11/2017
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3 1 2 4
4 1 6 9 9
5 5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 09/11/2017
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 77 34
Giải bảy 665 413
Giải sáu 5624
8860
7471
9102
4920
6632
Giải năm 0485 3255
Giải tư 85211
37087
22826
06246
71149
70218
10714
96923
96331
50758
94607
80417
44466
52817
Giải ba 77226
50441
10327
38764
Giải nhì 79675 16749
Giải nhất 38699 43712
Đặc biệt 876480 304656
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 7
1 1 4 8 2 3 7 7
2 4 6 6 0 3 7
3 1 2 4
4 1 6 9 9
5 5 6 8
6 0 5 4 6
7 1 5 7
8 0 5 7
9 9
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC