ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 91 24
Giải bảy 797 024
Giải sáu 6653
6865
7540
3948
0889
7997
Giải năm 3974 4077
Giải tư 62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải ba 48266
76028
85598
27347
Giải nhì 68037 93422
Giải nhất 48786 24648
Đặc biệt 330998 711303
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 4
2 8 2 4 4
3 7 7 3
4 0 7 0 7 8 8 9
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4 5 7
8 6 7 7 9
9 1 7 8 7 7 8
KQXSMT Chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung ngày 15/04/2018
ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 91 24
Giải bảy 797 024
Giải sáu 6653
6865
7540
3948
0889
7997
Giải năm 3974 4077
Giải tư 62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải ba 48266
76028
85598
27347
Giải nhì 68037 93422
Giải nhất 48786 24648
Đặc biệt 330998 711303
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 4
2 8 2 4 4
3 7 7 3
4 0 7 0 7 8 8 9
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4 5 7
8 6 7 7 9
9 1 7 8 7 7 8
KQXSMT Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 14/04/2018
ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 91 24
Giải bảy 797 024
Giải sáu 6653
6865
7540
3948
0889
7997
Giải năm 3974 4077
Giải tư 62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải ba 48266
76028
85598
27347
Giải nhì 68037 93422
Giải nhất 48786 24648
Đặc biệt 330998 711303
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 4
2 8 2 4 4
3 7 7 3
4 0 7 0 7 8 8 9
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4 5 7
8 6 7 7 9
9 1 7 8 7 7 8
KQXSMT Thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 13/04/2018
ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 91 24
Giải bảy 797 024
Giải sáu 6653
6865
7540
3948
0889
7997
Giải năm 3974 4077
Giải tư 62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải ba 48266
76028
85598
27347
Giải nhì 68037 93422
Giải nhất 48786 24648
Đặc biệt 330998 711303
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 4
2 8 2 4 4
3 7 7 3
4 0 7 0 7 8 8 9
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4 5 7
8 6 7 7 9
9 1 7 8 7 7 8
KQXSMT Thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 12/04/2018
ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 91 24
Giải bảy 797 024
Giải sáu 6653
6865
7540
3948
0889
7997
Giải năm 3974 4077
Giải tư 62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải ba 48266
76028
85598
27347
Giải nhì 68037 93422
Giải nhất 48786 24648
Đặc biệt 330998 711303
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 4
2 8 2 4 4
3 7 7 3
4 0 7 0 7 8 8 9
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4 5 7
8 6 7 7 9
9 1 7 8 7 7 8
KQXSMT Thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 11/04/2018
ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 91 24
Giải bảy 797 024
Giải sáu 6653
6865
7540
3948
0889
7997
Giải năm 3974 4077
Giải tư 62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải ba 48266
76028
85598
27347
Giải nhì 68037 93422
Giải nhất 48786 24648
Đặc biệt 330998 711303
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 4
2 8 2 4 4
3 7 7 3
4 0 7 0 7 8 8 9
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4 5 7
8 6 7 7 9
9 1 7 8 7 7 8
KQXSMT Thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung ngày 10/04/2018
ThừaThiênHuế Phú Yên
Giải tám 91 24
Giải bảy 797 024
Giải sáu 6653
6865
7540
3948
0889
7997
Giải năm 3974 4077
Giải tư 62268
24914
19311
09737
76271
12165
99047
49740
36049
32687
65187
53797
05433
25675
Giải ba 48266
76028
85598
27347
Giải nhì 68037 93422
Giải nhất 48786 24648
Đặc biệt 330998 711303
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

ThừaThiênHuế Phú Yên
0 3
1 1 4
2 8 2 4 4
3 7 7 3
4 0 7 0 7 8 8 9
5 3
6 5 5 6 8
7 1 4 5 7
8 6 7 7 9
9 1 7 8 7 7 8
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC