Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 3 (ngày 14/08/2018)
Quảng Nam DakLak
Giải tám 13 46
Giải bảy 243 736
Giải sáu 6222
7230
1695
5610
8045
2743
Giải năm 5440 6988
Giải tư 57612
26251
54474
12168
05001
13685
37007
54932
64520
97254
90290
95868
58247
86103
Giải ba 61415
48172
34667
06022
Giải nhì 79400 77044
Giải nhất 17978 66347
Đặc biệt 376409 968603
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Quảng Nam DakLak
0 0 1 7 9 3 3
1 2 3 5 0
2 2 0 2
3 2 6
4 3 4 5 6 7 7
5 1 4
6 8 7 8
7 2 4 8
8 5 8
9 5 0
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 3 (ngày 07/08/2018)
DakLak Quảng Nam
Giải tám 89 10
Giải bảy 599 264
Giải sáu 4982
7761
2585
1257
5139
3257
Giải năm 8250 9694
Giải tư 97727
07721
82745
91272
80868
63007
05835
32586
75510
33851
77010
44422
14336
98498
Giải ba 14823
56959
33831
93757
Giải nhì 02586 51521
Giải nhất 24307 17818
Đặc biệt 401906 274108
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

DakLak Quảng Nam
0 6 7 7 8
1 0 0 0 8
2 1 3 7 1 2
3 1 6 9
4
5 0 9 1 7 7 7
6 1 8 4
7 2
8 2 5 6 9 6
9 9 4 8
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 3 (ngày 31/07/2018)
Quảng Nam DakLak
Giải tám 55 86
Giải bảy 568 433
Giải sáu 4930
0274
9790
9821
8714
4069
Giải năm 1899 6355
Giải tư 39012
62944
16602
76884
24500
59867
63130
16595
40199
51989
00964
17600
53603
55599
Giải ba 65299
77451
61985
14877
Giải nhì 92985 21284
Giải nhất 15273 97106
Đặc biệt 731769 325220
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Quảng Nam DakLak
0 0 2 0 3 6
1 2 4
2 0 1
3 3
4
5 1 5 5
6 7 8 9 4 9
7 3 4 7
8 4 5 4 5 6 9
9 0 9 9 5 9 9
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 3 (ngày 24/07/2018)
Quảng Nam DakLak
Giải tám 86 49
Giải bảy 175 382
Giải sáu 5440
0458
6138
5825
5547
9040
Giải năm 3613 3196
Giải tư 03207
06816
21566
94951
78876
52496
28460
50420
16230
55270
48519
41703
29846
23172
Giải ba 29627
21229
07669
91344
Giải nhì 45192 01914
Giải nhất 38738 54326
Đặc biệt 432864 773219
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Quảng Nam DakLak
0 7 3
1 3 6 4 9 9
2 7 9 0 5 6
3 0
4 0 4 6 7 9
5 1 8
6 0 4 6 9
7 5 6 0 2
8 6 2
9 2 6 6
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 3 (ngày 17/07/2018)
Quảng Nam DakLak
Giải tám 13 76
Giải bảy 903 677
Giải sáu 6737
4996
7334
9015
9210
7433
Giải năm 6212 8659
Giải tư 20203
46419
64351
43285
33691
10382
69239
07103
18425
95093
33287
54364
42450
26018
Giải ba 98562
54798
47156
27021
Giải nhì 00989 50538
Giải nhất 11017 05625
Đặc biệt 459371 806617
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Quảng Nam DakLak
0 3 3 3
1 2 3 7 9 0 5 7 8
2 1 5 5
3 3 8
4
5 1 0 6 9
6 2 4
7 1 6 7
8 2 5 9 7
9 1 6 8 3
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC