Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 19/09/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 67 06
Giải bảy 614 977
Giải sáu 9154
2461
0896
2754
7105
8697
Giải năm 4270 9559
Giải tư 47207
57897
18709
83644
05272
53972
14821
84537
45658
09582
15982
00856
46171
75958
Giải ba 71590
10643
42017
94975
Giải nhì 38599 00700
Giải nhất 62081 49580
Đặc biệt 595568 009233
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 7 9 0 5 6
1 4 7
2 1
3 3 7
4
5 4 4 6 8 8 9
6 1 7 8
7 0 2 2 1 5 7
8 1 0 2 2
9 0 6 7 9 7
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 12/09/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 54 03
Giải bảy 537 975
Giải sáu 8550
9913
8016
4711
6102
2362
Giải năm 7353 1670
Giải tư 89302
35773
62549
38860
68923
33281
73238
73468
14589
79278
56030
05854
47066
15896
Giải ba 40070
40760
46138
90537
Giải nhì 90171 79744
Giải nhất 69765 06146
Đặc biệt 893896 701748
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 2 2 3
1 3 6 1
2 3
3 0 7 8
4 4 6 8
5 0 3 4 4
6 0 0 5 2 6 8
7 0 1 3 0 5 8
8 1 9
9 6 6
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 05/09/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 97 34
Giải bảy 994 320
Giải sáu 2188
3947
7504
1430
4618
7658
Giải năm 4232 0988
Giải tư 99111
97094
07736
10121
76909
49210
07150
43643
51325
91686
92878
52498
94242
70027
Giải ba 01034
68604
15493
52771
Giải nhì 76341 40342
Giải nhất 63025 05951
Đặc biệt 511555 114314
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 4 9
1 0 1 4 8
2 1 5 0 5 7
3 0 4
4 2 2 3
5 0 5 1 8
6
7 1 8
8 8 6 8
9 4 4 7 3 8
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 29/08/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 41 17
Giải bảy 612 061
Giải sáu 1617
6016
8876
2387
5330
0448
Giải năm 7654 7583
Giải tư 11395
48369
39246
47141
08642
68586
87659
65816
92085
55384
16831
34544
68898
90978
Giải ba 69015
54131
99837
61544
Giải nhì 37897 11023
Giải nhất 91876 02016
Đặc biệt 647409 190873
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9
1 2 5 6 7 6 6 7
2 3
3 0 1 7
4 4 4 8
5 4 9
6 9 1
7 6 6 3 8
8 6 3 4 5 7
9 5 7 8
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 22/08/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 27 05
Giải bảy 589 243
Giải sáu 1088
5419
1045
6277
7004
1041
Giải năm 0863 5466
Giải tư 16780
22191
58414
48087
14847
65268
95517
15565
69492
31237
79453
62639
56592
59729
Giải ba 62718
77841
82617
37839
Giải nhì 34631 36730
Giải nhất 05205 30961
Đặc biệt 064524 914971
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 5 4 5
1 4 7 8 9 7
2 4 7 9
3 0 7 9 9
4 1 3
5 3
6 3 8 1 5 6
7 1 7
8 0 7 8 9
9 1 2 2
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC