Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 11/07/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 91 86
Giải bảy 353 466
Giải sáu 8835
7443
3338
0497
4880
1759
Giải năm 6979 8809
Giải tư 83368
95122
63261
04491
73654
54496
99670
82746
88382
06849
09919
50315
20198
02421
Giải ba 88543
74579
77458
63000
Giải nhì 72455 81270
Giải nhất 90109 86353
Đặc biệt 786612 237503
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 9 0 3 9
1 2 5 9
2 2 1
3
4 6 9
5 3 4 5 3 8 9
6 1 8 6
7 0 9 9 0
8 0 2 6
9 1 1 6 7 8
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 04/07/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 51 29
Giải bảy 515 273
Giải sáu 0576
5476
6124
3504
9590
9032
Giải năm 5983 1446
Giải tư 76062
50130
80729
10042
23216
15937
90749
40118
31864
03264
88536
26829
18836
04839
Giải ba 73375
94418
35399
03191
Giải nhì 82194 59648
Giải nhất 99274 13460
Đặc biệt 355814 897608
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 4 8
1 4 5 6 8 8
2 4 9 9 9
3 2 6 6 9
4 6 8
5 1
6 2 0 4 4
7 4 5 6 6 3
8 3
9 4 0 1 9
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 27/06/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 87 95
Giải bảy 754 635
Giải sáu 6665
9383
9898
2316
7328
0811
Giải năm 6580 7853
Giải tư 54193
95140
58218
06777
17181
17183
87013
73584
91417
55225
39073
88100
18286
51433
Giải ba 38167
84790
60240
81020
Giải nhì 69698 82487
Giải nhất 13601 72118
Đặc biệt 528354 571816
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 1 0
1 3 8 1 6 6 7 8
2 0 5 8
3 3 5
4 0
5 4 4 3
6 5 7
7 7 3
8 0 1 3 3 7 4 6 7
9 0 3 8 8 5
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 20/06/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 03 22
Giải bảy 489 897
Giải sáu 9091
9569
9958
6406
3258
4738
Giải năm 9512 3775
Giải tư 37349
25759
14011
64427
76566
18599
16879
37454
03739
21739
25620
81552
60679
07429
Giải ba 63215
87976
74086
53888
Giải nhì 65836 74263
Giải nhất 99065 55844
Đặc biệt 505229 799935
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 6
1 1 2 5
2 7 9 0 2 9
3 5 8 9 9
4 4
5 8 9 2 4 8
6 5 6 9 3
7 6 9 5 9
8 9 6 8
9 1 9 7
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 4 (ngày 13/06/2018)
Khánh Hòa Đà Nẵng
Giải tám 59 90
Giải bảy 304 634
Giải sáu 0903
2813
0668
4537
9538
6322
Giải năm 0407 4978
Giải tư 79825
61233
83213
34474
52687
77509
10689
92400
24319
11307
21716
28203
59865
75662
Giải ba 68519
98865
16523
55327
Giải nhì 44789 59499
Giải nhất 72397 59238
Đặc biệt 316267 611651
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Khánh Hòa Đà Nẵng
0 3 4 7 9 0 3 7
1 3 3 9 6 9
2 5 2 3 7
3 4 7 8 8
4
5 9 1
6 5 7 8 2 5
7 4 8
8 7 9 9
9 7 0 9
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC