Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 (ngày 18/05/2018)
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 32 82
Giải bảy 997 744
Giải sáu 9511
3782
3511
0134
0070
1009
Giải năm 6780 1342
Giải tư 17466
18666
20043
73024
48027
44527
69466
02690
96072
85548
11037
84255
99485
88020
Giải ba 50908
99274
96735
67056
Giải nhì 04664 81598
Giải nhất 66162 89219
Đặc biệt 805946 345783
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 8 9
1 1 1 9
2 4 7 7 0
3 4 5 7
4 2 4 8
5 5 6
6 2 4 6 6 6
7 4 0 2
8 0 2 2 3 5
9 7 0 8
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 (ngày 11/05/2018)
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 81 84
Giải bảy 124 517
Giải sáu 4002
5208
4004
2063
9732
2947
Giải năm 1676 4816
Giải tư 15192
36824
80730
95574
45283
65038
96123
12296
08531
32216
85239
13590
35722
82065
Giải ba 72372
65554
84126
82758
Giải nhì 26362 62812
Giải nhất 65147 16641
Đặc biệt 345309 965891
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 2 4 8 9
1 2 6 6 7
2 3 4 4 2 6
3 1 2 9
4 1 7
5 4 8
6 2 3 5
7 2 4 6
8 1 3 4
9 2 0 1 6
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 (ngày 04/05/2018)
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 67 40
Giải bảy 094 760
Giải sáu 7276
2815
4649
2762
8420
9232
Giải năm 9679 0957
Giải tư 26817
09655
20640
02520
63111
47650
52963
60244
79678
33745
92341
84275
01279
01989
Giải ba 71236
65623
10437
44609
Giải nhì 52146 96053
Giải nhất 06498 93152
Đặc biệt 231767 853509
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 9 9
1 1 5 7
2 0 3 0
3 2 7
4 0 1 4 5
5 0 5 2 3 7
6 3 7 7 0 2
7 6 9 5 8 9
8 9
9 4 8
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 (ngày 27/04/2018)
Ninh Thuận Gia Lai
Giải tám 82 36
Giải bảy 300 254
Giải sáu 7523
1701
6486
6908
7263
4932
Giải năm 9219 3420
Giải tư 80809
90004
47513
41883
51240
35057
84337
38984
33463
23631
42776
02064
54865
44462
Giải ba 70035
39901
48301
59020
Giải nhì 79597 42341
Giải nhất 86885 99560
Đặc biệt 850523 575149
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Ninh Thuận Gia Lai
0 0 1 1 4 9 1 8
1 3 9
2 3 3 0 0
3 1 2 6
4 1 9
5 7 4
6 0 2 3 3 4 5
7 6
8 2 3 5 6 4
9 7
Kết quả Xổ số Miền Trung Thứ 6 (ngày 20/04/2018)
Gia Lai Ninh Thuận
Giải tám 25 17
Giải bảy 201 888
Giải sáu 2445
6703
1494
7144
7331
1538
Giải năm 9514 7806
Giải tư 67225
64284
54417
73366
93716
05709
80474
00540
39544
60840
97122
94185
49581
31190
Giải ba 79866
51336
21294
24393
Giải nhì 81016 89947
Giải nhất 64313 41877
Đặc biệt 522579 407773
Lấy kết quả: X3 [mã tỉnh] gửi 8085
Lấy cầu : C3 [mã tỉnh] gửi 8785

Đầu

Gia Lai Ninh Thuận
0 1 3 9 6
1 3 4 6 6 7 7
2 5 5 2
3 1 8
4 0 0 4 4 7
5
6 6 6
7 4 9 3 7
8 4 1 5 8
9 4 0 3 4
XEM KẾT QUẢ XỔ SỐ
TIN TỨC